Language of document :

Acțiune introdusă la 16 mai 2014 – ZZ/Consiliul

(Cauza F-44/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Velardo, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Consiliului de a nu-l promova pe reclamant în gradul AD13 și, pe de altă parte, acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral pretins suferit

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei de a nu fi promovat în gradul AD13, astfel cum rezultă din lista publicată la data de 26 septembrie 2013, precum și a răspunsului AIPN la reclamația din 7 februarie 2014;acordarea unei sume de 10 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit;obligarea Consiliul la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamant în prezenta procedură.