Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2014 – ZZ v. Rada

(Věc F-38/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Veřejná služba – Návrh na zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Rady o uložení sankce ve formě zbavení funkce se snížením příspěvku v invaliditě ve výši 15 % až do věku odchodu do důchodu

Návrhová žádání žalobce

Prohlásit tuto žalobu za přípustnou,

zrušit napadené rozhodnutí a v případě potřeby i rozhodnutí o zamítnutí stížnosti,uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.