Language of document :

Žaloba podaná dne 6. května 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-42/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající v přeřazení o tři platové stupně níže z důvodu porušení pravidla o zákazu souběhu vnitrostátních rodinných přídavků a rodinných přídavků podle služebního řádu

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 24. června 2013, kterým byla žalobci uložena sankce spočívající v přeřazení o tři platové stupně níže;pokud je to třeba, zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 24. ledna 2014 a doručené žalobci dne 27. ledna 2014, kterým byla zamítnuta jeho stížnost; uložit žalované náhradu nákladů řízení.