Language of document :

Kanne 6.5.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-42/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle määrättiin seuraamuksena palkkatason alennus kolmella tasolla kansallisten ja henkilöstösääntöjen mukaisten perhelisien päällekkäisyyttä estävän säännön rikkomisesta

Vaatimukset

On kumottava nimittävän viranomaisen 24.6.2013 tekemä päätös, jolla kantajan palkkatasoa alennettiin kolmella tasolla seuraamusluonteisesti

on kumottava siltä osin kuin on tarpeen nimittävän viranomaisen 24.1.2014 tekemä ja 27.1.2014 kantajalle tiedoksi annettu päätös, jolla hylättiin viimeksi mainitun valitus

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.