Language of document :

Tužba podnesena 6. svibnja 2014. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-42/14)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Rodrigues i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke o izricanju sankcije nazadovanja za tri niža stupnja tužitelju zbog povrede pravila o zabrani istodobnog primanja nacionalnih obiteljskih davanja i obiteljskih davanja iz Pravilnika o osoblju.

Tužbeni zahtjev tužitelja

poništiti odluku koju je tijelo za imenovanje donijelo 24. lipnja 2013. kojom mu je izrečena sankcija nazadovanja za tri niža stupnja;prema potrebi, poništiti odluku koju je donijelo tijelo za imenovanje 24. siječnja 2014. i koja je tužitelju dostavljena 27. siječnja 2014. kojom se odbija njegova žalba;naložiti tuženiku snošenje troškova.