Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 6. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-42/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu piespriest prasītājam sodu, pazeminot par trīs līmeņiem, jo viņš ir pārkāpis noteikumu par valsts un Civildienesta noteikumos paredzēto ģimenes pabalstu pārklāšanās novēršanu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2013. gada 24. jūnijā pieņemto lēmumu, ar kuru prasītājam noteikts sods, pazeminot viņu par trīs līmeņiem;ciktāl nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas 2014. gada 24. janvārī pieņemto lēmumu, kas prasītājam paziņots 2014. gada 27. janvārī, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.