Language of document :

Žaloba podaná 6. mája 2014 – ZZ/Komisia

(vec F-42/14)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia, ktorým bolo žalobcovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia o tri platové stupne z dôvodu porušenia pravidla zákazu kumulovania vnútroštátnych a služobných rodinných prídavkov

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje:

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 24. júna 2013, ktorým bolo žalobcovi uložené disciplinárne opatrenie zníženia o tri platové stupne,ak je to nevyhnutné, zrušiť aj rozhodnutie menovacieho orgánu z 24. januára 2014, oznámené žalobcovi 27. januára 2014, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť,zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.