Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 14. ledna 2014 – Lebedef v. Komise

(Věc F-60/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Zápis nepřítomnosti z důvodu nemoci – Neomluvená nepřítomnost – Snížení dnů nároků na dovolenou za kalendářní rok – Podání žádosti prostřednictvím zprávy – Informace dotčené osoby o existenci rozhodnutí – Neotevření zprávy a nezjištění obsahu rozhodnutí prostřednictvím kliknutí na hypertextový odkaz – Přípustnost – Lhůty – Určení data, od kterého se dotčená osoba mohla seznámit s obsahem rozhodnutí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, zmocněnci)

Předmět věciNávrh na zrušení implicitního rozhodnutí o zamítnutí žádosti podané žalobcem na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu, která se týkala opravy zápisů jeho nepřítomnosti z důvodu nemoci do aplikace SysPer2.Výrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.Giorgio Lebedef ponese vlastní nákladní řízení a ukládá se mu náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí.