Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 14. janvāra rīkojums – Lebedef/Komisija

(lieta F-60/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Prombūtnes slimības dēļ reģistrēšana – Neatļauta prombūtne – Iecēlējinstitūcijas veikta atskaitīšana no ikgadējā atvaļinājuma – Lūguma iesniegšana pa elektronisko pastu – Ieinteresētās personas informētība par lēmuma pastāvēšanu – Elektroniskās pasta ziņas neatvēršana un neiepazīšanās, nospiežot uz hipersaiti, ar šā lēmuma saturu – Pieņemamība – Termiņi – Tā datuma noteikšana, sākot no kura ieinteresētā persona varēja iepazīties ar lēmuma saturu

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis – F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)PriekšmetsPrasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt lūgumu, ko prasītājs saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu iesniedzis saistībā ar viņa prombūtnes slimības dēļ reģistrēšanas labojumiem SysPer2 programmāRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;M. Lebedef sedz savus tiesāšanās izdevumus pats un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.