Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 14 januari 2014 – Lebedef mot kommissionen

(Mål F-60/13)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Registrering av frånvaro på grund av sjukdom – Otillåten frånvaro – Tillsättningsmyndigheten har dragit av semesterdagar – Ansökan inlämnad via e-post – Den berörde personens kännedom om att ett beslut föreligger – Underlåtenhet att öppna ett mejl och ta del av detta besluts innehåll genom att klicka på en länk – Upptagande till sakprövning – Frister – Fastställande av det datum från vilket den berörde personen har kunnat ta del av beslutets innehåll)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: kommissionen (ombud: C. Berardis-Kayser och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens tysta avslag av sökandens ansökan i enlighet med artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, angående rättelse av uppgifter om sjukfrånvaro som registrerats i SysPer2.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 274, 21.9.2013, s. 29.