Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 22. maja 2014 – CI proti Parlamentu

(Zadeva F-130/12)1

(Javni uslužbenci – Plačilo – Družinski dodatki – Otroški dodatek – Dvojni otroški dodatek – Člen 67(3) Kadrovskih predpisov – Pogoji dodelitve – Sporazumna rešitev spora med strankama po ukrepanju Evropskega varuha človekovih pravic – Izvajanje – Dolžnost skrbnega ravnanja)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CI (zastopnika: B. Cortese in A. Salerno, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: E. Despotopoulou in M. Ecker, zastopnika)

Predmet

Javni uslužbenci – Predlog za razglasitev ničnosti sklepa o nedodelitvi dvojnega otroškega dodatka v skladu s členom 67(3) Kadrovskih predpisov

Izrek

Odločba Evropskega parlamenta z dne 5. decembra 2011 o zavrnitvi podaljšanja prejemanja, od 1. junija 2008, dvojnega dodatka otroškega dodatka ter odločba z dne 20. julija 2012 o zavrnitvi pritožbe, se razglasita za nični.V preostalem se tožba zavrne.Evropski parlament nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila CI.