Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 22 maj 2014 – CI mot Parlamentet

(Mål F-130/12)(1 )

(Personalmål – Lön – Familjetillägg – Barntillägg – Dubbelt barntillägg – Artikel 67.3 i tjänsteföreskrifterna – Villkor för beviljande – Förlikning mellan parterna sedan Europeiska ombudsmannen medlat – Genomförande – Omsorgsplikt)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CI (ombud: advokaterna B. Cortese och A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: E. Despotopoulou och M. Ecker)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att neka dubbelt barntillägg med tillämpning av artikel 67.3 i tjänsteföreskrifterna

Domslut

Europaparlamentets beslut av den 5 december 2011 att neka dubbelt barntillägg från och med den 1 juni 2008 liksom beslutet av den 20 juli 2012 att avslå klagomålet ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som förorsakats CI.

____________

____________

(1 ) EUT C 71, 9.3.2013, s. 29.