Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. januar 2014 – Ohrgaard mod Kommissionen

(Sag F-151/12) 1

(Personalesag – vederlag – udlandstillæg – bopælskravet i artikel 4, stk. 1, litra b), i bilag VII til vedtægten – tjenesteudøvelse for en international organisation – begreb – praktikophold på fem måneder ved Kommissionen – ikke omfattet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danmark) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. de Abreu Caldas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på at yde sagsøgeren udlandstillæg.

Konklusion

Europa-Kommissionens afgørelse af 6. marts 2012 om afslag på at yde Jakob Ohrgaard udlandstillæg, som ændret ved afgørelse af 31. august 2012 om afslag på klagen, annulleres.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Jakob Ohrgaard afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 55 af 23.2.2013, s. 26.