Language of document :

Presuda Službeničkog suda (drugo vijeće) od 30. siječnja 2014. – Ohrgaard protiv Komisije

(Predmet F-151/12)1

(Javna služba – Primici od rada – Naknada za život u inozemstvu – Uvjet boravišta predviđen u članku 4. stavku 1. točki (b) Priloga VII. Pravilniku o osoblju – Rad u međunarodnoj organizaciji – Pojam – Probni rad od pet mjeseci u Komisiji – Isključenje)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danska) (zastupnici: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i V. Joris, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke kojom je odbijeno tužiteljevo pravo na naknadu za život u inozemstvu

Izreka presude

Odluka Europske komisije od 6. ožujka 2012. kojom se odbija pravo J. Ohrgaarda na naknadu za život u inozemstvu, kako je izmijenjena odlukom od 31. kolovoza 2012. o odbijanju žalbe poništava se.Europska komisija snosi vlastite troškove te joj se nalaže snošenje troškova J. Ohrgaarda.