Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Υπόθεση C‑282/11

Concepción Salgado González

κατά

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
και

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Galicia
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Άρθρο 48 ΣΛΕΕ — Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Κανονισμοί (ΕΟΚ) 1408/71 και (ΕΚ) 883/2004 — Ασφάλιση γήρατος και θανάτου — Ειδικοί κανόνες εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας περί ασφαλίσεως γήρατος — Υπολογισμός των παροχών»

Περίληψη — Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα)
της 21ης Φεβρουαρίου 2013

Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Ασφάλιση γήρατος και θανάτου — Υπολογισμός των παροχών — Καθορισμός του θεωρητικού ποσού — Εθνική νομοθεσία που καθορίζει το θεωρητικό ποσό συντάξεως γήρατος βάσει ενός μέσου όρου εισφορών κατά τη διάρκεια αμετάβλητης περιόδου αναφοράς — Υπολογισμός του ποσού αυτού, για έναν, διακινούμενο ή μη, μη μισθωτό εργαζόμενο πάντοτε με αφετηρία τις βάσεις εισφοράς τις οποίες κατέβαλε σε αυτήν την περίοδο που ήταν η αμέσως προηγούμενη της καταβολής της τελευταίας εισφοράς στο οικείο κράτος μέλος, χωρίς δυνατότητα προσαρμογής προκειμένου να ληφθεί υπόψη η άσκηση από τον ως άνω εργαζόμενο του δικαιώματός του σε ελεύθερη κυκλοφορία — Δεν επιτρέπεται

(Άρθρο 48 ΣΛΕΕ· κανονισμός 1408/71 του Συμβουλίου, άρθρα 3, 46 § 2, στοιχείο α΄, και 47 § 1, στοιχείο ζ΄, και παράρτημα VI, ενότητα H, σημείο 4)

Τα άρθρα 48 ΣΛΕΕ, 3, 46, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και 47, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, του κανονισμού 1408/71, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, καθώς και το παράρτημα VI, ενότητα H, σημείο 4, αυτού, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους κατά την οποία το θεωρητικό ποσό της συντάξεως γήρατος του, διακινούμενου ή μη, μη μισθωτού εργαζομένου υπολογίζεται πάντοτε με αφετηρία τις βάσεις εισφοράς τις οποίες κατέβαλε ο ως άνω εργαζόμενος κατά τη διάρκεια αμετάβλητης περιόδου αναφοράς που προηγείται της καταβολής της τελευταίας εισφοράς του στο ως άνω κράτος, στις οποίες εφαρμόζεται αμετάβλητος διαιρέτης, χωρίς να είναι δυνατή η προσαρμογή ούτε της διάρκειας της ως άνω περιόδου ούτε του διαιρέτη αυτού προκειμένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εν λόγω εργαζόμενος άσκησε το δικαίωμά του σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Τα άρθρα 46, παράγραφος 2, και 47, παράγραφος 1, του κανονισμού 1408/71 πρέπει να ερμηνεύονται σε συνάρτηση με τον σκοπό του άρθρου 48 ΣΛΕΕ, ο οποίος έγκειται ιδίως στο ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται μείωση του ποσού των παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως λόγω του ότι άσκησαν το δικαίωμά τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(βλ. σκέψεις 43, 52 και διατακτ.)