Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Cauza C‑282/11

Concepción Salgado González

împotriva

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

și

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

„Articolul 48 TFUE – Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Regulamentele (CEE) nr. 1408/71 și (CE) nr. 883/2004 – Asigurare pentru limită de vârstă și deces – Proceduri speciale de aplicare a legislației naționale privind asigurarea pentru limită de vârstă – Calculul prestațiilor”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 februarie 2013

Securitatea socială a lucrătorilor migranți – Asigurare pentru limită de vârstă și deces – Calculul prestațiilor – Determinarea cuantumului teoretic – Legislație națională care stabilește cuantumul teoretic al unei pensii pentru limită de vârstă în funcție de o bază de contribuție medie pe o perioadă de referință fixă – Calcularea acestui cuantum, în mod invariabil, pentru un lucrător care desfășoară o activitate independentă, migrant sau nonmigrant, pornind de la bazele de contribuție plătite în această perioadă care precedă imediat plata ultimei contribuții în statul membru în cauză, fără posibilitate de adaptare pentru a ține seama de exercitarea de către acest lucrător a dreptului său la liberă circulație – Inadmisibilitate

[art. 48 TFUE; Regulamentul nr. 1408/71 al Consiliului, art. 3, art. 46 alin. (2) lit. (a) și art. 47 alin. (1) lit. (g) și pct. 4 din rubrica H din anexa VI]

Articolul 48 TFUE, articolul 3, articolul 46 alineatul (2) litera (a) și articolul 47 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați, cu lucrătorii care desfășoară activități independente și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității, precum și punctul 4 din rubrica H din anexa VI la acesta trebuie interpretate în sensul că se opun reglementării unui stat membru în temeiul căreia cuantumul teoretic al pensiei pentru limită de vârstă a lucrătorului care desfășoară o activitate independentă, migrant sau nonmigrant, este calculat în mod invariabil pornind de la bazele de contribuție plătite de acest lucrător pe o perioadă de referință fixă care precedă plata ultimei sale contribuții în acest stat, cărora li se aplică un divizor fix, nici această perioadă, nici acest divizor neputând fi adaptate pentru a ține seama de faptul că lucrătorul în cauză și‑a exercitat dreptul de liberă circulație.

Articolul 46 alineatul (2) și articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1408/71 trebuie interpretate în lumina obiectivului prevăzut la articolul 48 TFUE, care implică în special că lucrătorii migranți nu trebuie să suporte o diminuare a cuantumului prestațiilor lor de securitate socială ca urmare a faptului că și‑au exercitat dreptul de liberă circulație.

(a se vedea punctele 43 și 52 și dispozitivul)