Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. júna 2014 – Fasano/Komisia

(vec F-76/13)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

____________

1 Ú. v. EÚ C 291, 5.10.2013, s. 7.