Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. junija 2014 – Fasano proti Komisiji

(Zadeva F-76/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 291, 5.10.2013, str. 7.