Language of document :

Žaloba podaná dne 6. května 2014 – ZZ v. Parlament

(Věc F-41/14)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: Christophe Bernard-Glanz, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy žalobkyně za rok 2012 a zrušení rozhodnutí přidělit jí jeden bod za zásluhy za rok 2012.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit napadenou hodnotící zprávu, rozhodnutí o udělení bodů za zásluhy a v případě potřeby rozhodnutí o stížnosti;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.