Language of document :

Tožba, vložena 6. maja 2014 – ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-41/14)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: Christophe Bernard-Glanz, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za leto 2012 in odločbe, s katero se ji je za leto 2012 dodelilo eno točko za delovno uspešnost za leto 2012.

Predloga tožeče stranke

Za nične naj se razglasijo izpodbijano ocenjevalno poročilo, odločba o točkah za delovno uspešnost in, če potrebno, odločba o pritožbi;toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.