Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2014. uputio Högsta förvaltningsdomstolen (Švedska) – Skatteverket protiv David Hedqvist

(Predmet C-264/14)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta förvaltningsdomstolen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Skatteverket

Tuženik: David Hedqvist

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. stavak 1. Direktive o PDV-u1 tumačiti tako da transakcije opisane kao zamjena virtualne valute za tradicionalnu valutu i obratno, koje se obavljaju uz plaćanje naknade koju dobavljač dodaje prilikom utvrđivanja tečaja, predstavljaju isporuku usluge uz naknadu?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, treba li članak 135. stavak 1. tumačiti tako da je gore navedena transakcija zamjene izuzeta od poreza?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).