Language of document :

2014 m. birželio 2 d. Högsta förvaltningsdomstolen (Švedija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Skatteverket / David Hedqvist

(Byla C-264/14)

Proceso kalba: švedų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Högsta förvaltningsdomstolen

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Skatteverket

Kita proceso šalis: David Hedqvist

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar PVM direktyvos1 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad sandoriai, kuriais remiantis virtuali valiuta keičiama į tradicinę ir atvirkščiai, vykdomi už atlygį, kurį teikėjas prideda nustatydamas keitimo kursą, yra paslaugos teikimas už atlygį?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar 135 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad nurodyti keitimo sandoriai atleidžiami nuo mokesčio?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 247, 2006, p. 1).