Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iunie 2014 - ZZ/Comisia

(Cauza F-50/14)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care se refuză reclamantului beneficiul indemnizației de expatriere

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 3 octombrie 2013 prin care se refuză reclamantului beneficiul indemnizației de expatriere;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.