Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. června 2014 – BN v. Parlament

(Věc F-24/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba na neplatnost – Úředník v platové třídě AD 14 zastávající pracovní místo vedoucího odboru – Údajné psychické obtěžování ze strany generálního ředitele – Mobilita – Odmítnutí souhlasi se jmenováním na pracovní místo poradce v jiném generálním ředitelství s pozbytím nároku na zvýšení platu pro vedoucího oddělení – Rozhodnutí o dočasném přeřazení na jiné místo poradce – Zájem služby – Pravidlo o souladu mezi platovou třídou a pracovním místem – Žaloba na náhradu škody – Škoda plynoucí z jednání, které nemělo povahu rozhodnutí“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: BN (zástupci: původně S. Rodrigues, A. Tymen a A. Blot, advokáti, poté S. Rodrigues a A. Tymen, advokáti)Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: původně O. Caisou-Rousseau a J. F. de Wachter, poté O. Caisou-Rousseau a V. Montebello-Demogeot)Předmět věciŽaloba na zrušení rozhodnutí přijatého předsedou Evropského parlamentu, kterým byl žalobce přeřazen na jiné pracovní místo v rámci téhož generálního ředitelství Parlamentu, a sice z pozice vedoucího odboru na pozici poradce ředitele ředitelství, a návrh na odškodnění za psychické obtěžování.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Evropskému parlamentu se ukládá náhrada všech nákladů řízení a všech nákladů řízení vynaložených BN.