Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 19. juuni 2014. aasta otsus – BN versus parlament

(kohtuasi F-24/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Tühistamishagi – Palgaastmel AD 14 olev ametnik, kes töötab üksuse juhataja ametikohal – Peadirektori vastane väidetav psühholoogiline ahistamine – Liikuvuse rakendamine – Keeldumine võtta vastu nõuniku ametikohta teises peadirektoraadis koos üksuse juhataja palga tõusu kaotusega – Otsus esialgse üleviimise kohta teisele nõunikukohale – Teenistuse huvi – Palgaastme ja töö vahelise vastavuse reegel – Kahju hüvitamise nõue – Mitteotsustuslikest toimingutest tulenev kahju)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BN (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Blot, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: O. Caisou-Rousseau ja J. F. de Wachter, hiljem O. Caisou-Rousseau ja V. Montebello-Demogeot)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi presidendi otsus viia hageja parlamendi sama peadirektoraadi siseselt üle üksuse juhataja ametikohalt ühe direktoraadi direktori nõuniku ametikohale ja nõue hüvitada psühholoogilise ahistamisega põhjustatud mittevaraline kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik BN-i kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt, kes ühtlasi kannab ise kõik oma kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 138, 12.5.2012, lk 36.