Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. június 19-i ítélete – BN kontra Parlament

(F-24/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Megsemmisítés iránti kérelem – Egységvezetői álláshelyet betöltő AD 14 besorolási fokozatú tisztviselő –A főigazgatóval szemben megfogalmazott lelki zaklatás vádja – Mobilitási eljárás – Másik főigazgatóságon tanácsadói álláshelyre való, az egységvezetői illetménypótlék elvesztésével járó kinevezés elfogadásának elutasítása – Egy másik tanácsadói álláshelyre való ideiglenes újrabeosztásról szóló határozat – Szolgálati érdek – A besorolási fokozat és a feladatkör közötti összefüggés szabálya – Kártérítési kereset – Nem döntéshozói magatartásból eredő kár)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: BN (képviselők: kezdetben S. Rodrigues, A. Tymen és A. Blot ügyvédek, később S. Rodrigues és A. Tymen)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: kezdetben: O. Caisou-Rousseau és J. F. de Wachter, később: O. Caisou-Rousseau és V. Montebello-Demogeot)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament elnöke által elfogadott azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely a felperest a Parlament ugyanazon főigazgatóságán belül egységvezetői álláshelyről az egyik igazgatóság igazgatója tanácsadójának osztja be, valamint lelki zaklatás miatti kár megtérítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.Az Európai Parlament viseli a saját teljes költségét és köteles viselni a BN részéről felmerült összes költségeket.