Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 19 iunie 2014 – BN/Parlamentul European

(Cauza F-24/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Acțiune în anulare – Funcționar cu gradul AD 14 care ocupă un post de șef de unitate – Acuzație de hărțuire morală împotriva directorului general – Exercițiu de mobilitate – Refuzul de a accepta numirea într-un post de consilier în cadrul unei alte direcții generale cu pierdere majorării de salariu ca șef de unitate – Decizie de schimbare provizorie a repartizării într-un alt post de consilier – Interesul serviciului – Regula corespondenței între grad și post – Acțiune în despăgubire – Prejudiciu ce decurge dintr-un comportament nedecizional)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BN (reprezentanți: inițial S. Rodrigues, A. Tymen și A. Blot, avocați, ulterior S. Rodrigues și A. Tymen, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial O. Caisou-Rousseau și J. F. de Wachter, ulterior O. Caisou-Rousseau și V. Montebello-Demogeot)

Obiectul

Cererea de anulare a deciziei adoptate de președintele Parlamentului European privind schimbarea repartizării reclamantului în cadrul aceleiași direcții generale a Parlamentului European din postul de șef de unitate în postul de consilier al directorului unei direcții, și cererea de despăgubire pentru hărțuirea moralăDispozitivulRespinge acțiunea.Parlamentul European suportă în integralitate propriile cheltuieli și este obligat să suporte în integralitate cheltuielile efectuate de BN.