Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. júna 2014 – BN/Parlament

(vec F-24/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Žaloba o neplatnosť – Úradník zaradený do platovej triedy AD 14 a na pracovnom mieste vedúceho sekcie – Tvrdenia o psychickom obťažovaní namierené voči generálnemu riaditeľovi – Mobilita – Odmietnutie akceptovať vymenovanie na pracovné miesto poradcu na inom generálnom riaditeľstve so stratou zvýšenia platu vedúceho sekcie – Rozhodnutie o dočasnom preradení na iné pracovné miesto poradcu – Záujem služby – Pravidlo súladu medzi platovou triedou a zamestnaním – Žaloba o náhradu škody – Ujma vyplývajúca z iného ako rozhodovacieho postupu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: BN (v zastúpení: pôvodne S. Rodrigues, A. Tymen a A. Blot, advokáti, neskôr S. Rodrigues a A. Tymen, advokát)Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne O. Caisou-Rousseau a J. F. de Wachter, neskôr O. Caisou-Rousseau a V. Montebello-Demogeot)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutia predsedu Európskeho parlamentu o preradení žalobcu v rámci toho istého Generálneho riaditeľstva Parlamentu z pracovného miesta vedúceho sekcie na pracovné miesto poradcu riaditeľa riaditeľstva a návrh na náhradu škody z dôvodu psychického obťažovaniaVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Európsky parlament znáša všetky svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli BN.