Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 juni 2014 – Molina Solano mot Europol

(Mål F-66/13)(1 )

(Personalmål – Anställda vid Europol – Europolkonventionen – Tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol – Beslut 2009/371/JAI – Tillämpning av anställningsvillkoren för övriga anställda på de anställda vid Europol – Beslut att inte förlänga giltighetstiden för ett anställningsavtal för en tillfälligt anställd som anställts för en tidsbegränsad period – Beslut att inte bevilja ett avtal som tillfälligt anställd tills vidare)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Beatriz Molina Solano (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten J.-J. Ghosez)

Svarande: Europeiska polisbyrån (ombud: inledningsvis J. Arnould och D. Neumann, därefter J. Arnould, D. Neumann och D. El Khoury)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte förlänga giltighetstiden för sökandens avtal om anställning för en tidsbegränsad period

Domslut

Talan ogillas.

Beatriz Molina Solano ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Europeiska polisbyrån.

____________

____________

(1 ) EUT C 274, 21.9.2013, s. 30.