Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Laufen (Saksamaa) 30. aprillil 2014 – Gavril Covaci süüdistuses

(kohtuasi C-216/14)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Laufen

Põhikohtuasja pooled

Gavril Covaci

Teine osapool: Staatsanwaltschaft Traunstein

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2010/64/EL1 artikli 1 lõiget 2 ning artikli 2 lõikeid 1 ja 8 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus kohtumäärus, mis näeb Saksa Gerichtsverfassungsgesetz’i § 184 alusel ette, et süüdistatav peab esitama kaebuse kohtu töökeeles, käesoleval juhul saksa keeles, vastasel juhul jäetakse kaebus menetlusse võtmata?

2.    Kas direktiivi 2012/13/EL2 artiklit 2, artikli 3 lõike 1 punkti c ning artikli 6 lõikeid 1 ja 3 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus korraldus nimetada dokumentide vastuvõtmiseks volitatud isik süüdistatava poolt, kui juba alates kõnealusele isikule menetlusdokumendi kättetoimetamisest hakkab kulgema kaebuse esitamise tähtaeg ja seejuures ei oma tähtsust, kas süüdistatav saab üldse teada talle esitatud süüdistusest?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, lk 1).