Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 30. travnja 2014. uputio Amtsgericht Laufen (Njemačka) – kazneni postupak protiv Gavrila Covacija

(Predmet C-216/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Laufen

Stranke glavnog postupka

Gavril Covaci

Druga stranka: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2. i članak 2. stavke 1. i 8. Direktive 2010/64/EU1 tumačiti na način da se oni protive sudskom nalogu kojim se na temelju paragrafa 184. njemačkog Zakona o ustrojstvu sudova od okrivljenika zahtijeva da pravna sredstva ulaže isključivo na jeziku suda, u konkretnom slučaju na njemačkom jeziku, kako bi ta sredstva imala pravni učinak?

Treba li članak 2., članak 3. stavak 1. točku (c), članak 6. stavke 1. i 3. Direktive 2012/13/EU2 tumačiti na način da se oni protive nalogu kojim se od okrivljenika zahtijeva imenovanje punomoćnika za primanje pismena, s obzirom na to da već od dostave tom punomoćniku počinje teći rok za ulaganje pravnih sredstava pa na kraju nije bitno je li okrivljenik uopće saznao koje mu se kazneno djelo stavlja na teret?

____________

1 Direktiva 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima (SL L 280, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 213.).

2 Direktiva 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informaciju u kaznenom postupku (SL L 142, str. 1.).