Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Laufen (Germania) la 30 aprilie 2014 - Procedură penală împotriva lui Gavril Covaci

(Cauza C-216/14)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Laufen

Parțile din procedura principală

Gavril Covaci

Cealaltă parte: Staatsanwaltschaft Traunstein

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (2) și articolul 2 alineatele (1) și (8) din Directiva 2010/64/UE1 trebuie interpretate în sensul că se opun unui ordin judecătoresc care, în aplicarea articolului 184 din Legea germană privind organizarea judiciară, impune persoanelor acuzate să formuleze căi de atac numai în limba de desfășurare a procedurii, în speță germana, drept condiție de valabilitate?

Articolul 2, articolul 3 alineatul (1) litera (c) și articolul 6 alineatele (1) și (3) din Directiva 2012/12/UE2 trebuie interpretate în sensul că se opun obligării unei persoane acuzate să desemneze un mandatar în scopul notificării în condițiile în care termenul pentru formularea căilor de atac începe să curgă de la notificarea către mandatar și, în definitiv, nu prezintă importanță aspectul dacă persoana acuzată a luat efectiv cunoștință de acuzație?

____________

1 Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, p. 1).

2 Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, p. 1).