Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Laufen (Nemčija) 30. aprila 2014 – kazenski postopek zoper Gavrila Covacija

(Zadeva C-216/14)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Laufen

Stranki v postopku v glavni stvari

Gavril Covaci

Druga stranka: Staatsanwaltschaft Traunstein

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 1(2) ter 2(1) in (8) Direktive 2010/64/EU1 razlagati tako, da nasprotujeta sodni odredbi, s katero se na podlagi člena 184 nemškega zakona o sodiščih od obdolžencev zahteva, da veljavno vložijo pravno sredstvo le v jeziku sodišča, v tem primeru v nemščini?

2.    Ali je treba člene 2, 3(1)(c) ter 6(1) in (3) Direktive 2012/13/EU2 razlagati tako, da nasprotujejo, da se obdolžencu odredi, naj določi pooblaščenca za vročitev, kadar rok za vložitev pravnega sredstva začne teči že z vročitvijo pooblaščencu za vročitev in kadar ni pomembno, ali se je obdolženec z obtožbo seznanil?

____________

1 Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280, str. 1).

2 Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142, str. 1).