Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. svibnja 2014. uputio Conseil d'État (Francuska) – Air France - KLM protiv Ministère des finances et des comptes publics

(Predmet C-250/14)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Air France - KLM

Tuženik: Ministère des finances et des comptes publics

Prethodna pitanja

Treba li odredbe članka 2. stavka 1. i članka 10. stavka 2. Direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977.1 tumačiti na način da se izdavanje karte može izjednačiti sa stvarnim izvršenjem usluge prijevoza i da iznosi koje zrakoplovna kompanija zadrži kad nositelj avionske karte ne upotrijebi svoju kartu i kad ona postane nevažeća, podliježu porezu na dodanu vrijednost?

U tom slučaju, treba li porez koji je naplaćen biti plaćen poreznoj vlasti u trenutku primitka cijene, iako je moguće da zbog klijenta ne dođe do putovanja?

____________

1     Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL L 145, str. 1.).