Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2014. május 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Air France - KLM kontra Ministère des finances et des comptes publics

(C-250/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Air France - KLM

Alperes: Ministère des finances et des comptes publics

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1977. május 17-i 77/388/EGK tanácsi irányelv1 2. cikke 1. pontjának és 10. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy a jegy kiállítása a szállítási szolgáltatás tényleges nyújtásával esik egy tekintet alá, és a légitársaságnál amiatt maradó összegek, hogy a repülőjegy jogosultja nem használta fel jegyét és annak érvényessége lejárt, hozzáadottérték-adó kötelesek?

Ebben az esetben a beszedett adót az ellenérték beszedésekor meg kell-e fizetni az Államkincstár részére, annak ellenére, hogy az út az ügyfélnek betudható okokból esetleg nem jön létre?

____________

1 A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.)