Language of document :

2014 m. gegužės 26 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Air France – KLM / Ministère des finances et des comptes publics

(Byla C-250/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Air France – KLM

Kita proceso šalis: Ministère des finances et des comptes publics

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 77/388/EEB1 2 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia aiškinti taip, kad bilieto išdavimas gali būti prilyginamas faktiniam gabenimo paslaugos įvykdymui ir kad oro transporto bendrovės pasiliktos sumos, kai lėktuvo bilieto savininkas nepasinaudojo savo bilietu ir jo galiojimas pasibaigė, yra apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu?

2.    Jeigu taip, ar surinktas mokestis turi būti pervestas į iždą nuo kainos gavimo momento, nors kelionė gali neįvykti dėl kliento kaltės?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).