Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franţa) la 26 mai 2014 - Air France - KLM/Ministère des finances et des comptes publics

(Cauza C-250/14)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Air France - KLM

Pârât: Ministère des finances et des comptes publics

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 2 alineatul (1) și ale articolului 10 alineatul (2) din Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 19771 trebuie interpretate în sensul că emiterea biletului poate fi asimilată executării efective a prestației de transport și că sumele păstrate de o companie aeriană atunci când titularul biletului de avion nu și-a utilizat biletul și acesta a expirat sunt supuse taxei pe valoarea adăugată?

În această ipoteză, taxa colectată trebuie plătită la trezorerie din momentul încasării prețului, chiar dacă este posibil ca respectiva călătorie să nu fi fost efectuată din cauza clientului?

____________

1 A șasea directivă 77/388/CEE a Consiliului Comunităților Europene din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri - sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare (JO L 145, p. 1).