Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 12. června 2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) v. Tyco Integrated Security S.L. a Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Věc C-266/14)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Účastníci původního řízení

Žalobce: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Žalovaní: Tyco Integrated Security S.L. a Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Předběžné otázky

Má být článek 2 směrnice 2003/88/ES1 vykládán v tom smyslu, že doba, po kterou trvají cesty, jež uskuteční na počátku a na konci pracovní doby pracovník, jemuž nebylo přiděleno žádné stálé pracoviště a jenž se musí každý den přemisťovat z místa svého bydliště do prostor zákazníka podniku, a to každý den jiného, a vrátit se do místa svého bydliště z prostor jiného zákazníka, rovněž každý den jiného (podle trasy či seznamu, jež mu určí podnik předchozího dne), přičemž tyto prostory se vždy nacházejí v určité více či méně rozlehlé zeměpisné oblasti, má být za okolností sporu v původním řízení upřesněných v odůvodnění této otázky považována za „pracovní dobu“ ve smyslu definice tohoto pojmu obsažené ve výše uvedeném článku směrnice, nebo má být naopak považována za „dobu odpočinku“?

____________

1     Směrnice 2003/88/ES Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9).