Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Audiencia Nacional (Spanien) den 2. juni 2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) mod Tyco Integrated Security, S.L. og Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

(Sag C-266/14)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)

Sagsøgte: Tyco Integrated Security, S.L. og Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2 i direktiv 2003/88/EF 1 fortolkes således, at den tid, som en arbejdstager, der ikke har noget fast arbejdssted, men hver dag skal begive sig fra sit hjem til en af virksomhedens kunder, som er forskellig hver dag, og tage hjem til sig selv fra en anden kunde, som også er forskellig (ifølge en rejserute eller en liste, som virksomheden fremsender til ham dagen i forvejen), inden for grænserne af en mere eller mindre stor geografisk zone på de betingelser, der er nævnt i tvisten i hovedsagen, bruger på transport ved arbejdsdagens begyndelse og afslutning, skal anses for »arbejdstid« som omhandlet i den definition, der gives heraf i direktivets artikel 2, eller skal den derimod anses for en »hvileperiode«?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4.11.2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299, s. 9).