Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Audiencia Nacional (Hispaania) 2. juunil 2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) versus Tyco Integrated Security S.L. ja Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(kohtuasi C-266/14)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Põhikohtuasja pooled

Avalduse esitaja: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)

Vastustajad: Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2003/88/EÜ1 artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et aeg, mis kulub teekonnale, mille tööpäeva alguses ja lõpus läbib püsivat töötamiskohta mitte eviv töötaja, kel tuleb siirduda iga päev oma elukohast ettevõtja kliendi juurde, kes on iga päev erinev, ja tulla teise kliendi juurest, kes on samuti iga päev erinev, (kusjuures kliendid asuvad alati kas suuremal või väiksemal geograafilisel alal) tagasi oma elukohta (järgides teekonnalehte või nimekirja, mille talle on eelmisel päeval kokku pannud ettevõtja), kujutab endast põhikohtuasja asjaoludel, mida on selgitatud käesoleva eelotsusetaotluse põhistuses, „tööaega” vastavalt selle mõiste määratlusele direktiivi viidatud artiklis – või siis, kas seda tuleb lugeda, vastupidi, „puhkeajaks”?

____________

1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta (ELT L 299, lk 9; ELT eriväljaanne 05/04, lk 381).