Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 2.6.2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) v. Tyco Integrated Security, S.L. ja Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

(Asia C-266/14)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)

Vastaajat: Tyco Integrated Security S.L. ja Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2003/88/EY1 2 artiklaa tulkittava siten, että aika, jonka työntekijä, jolle ei ole määrätty kiinteää työpaikkaa vaan jonka on matkustettava joka päivä kotoaan yrityksen asiakkaan toimipaikkaan, joka vaihtelee päivittäin, ja palattava kotiinsa joka kerta asiakkaiden eri toimipaikoista (yrityksen edellisenä päivänä laatiman reitin tai luettelon mukaisesti), jotka sijaitsevat aina varsin laajalla maantieteellisellä alueella, käyttää matkaan työpäivän alussa ja lopussa, on tämän kysymyksen perusteluissa esitetyissä pääasian riitaan liittyvissä olosuhteissa ”työaikaa” direktiivin edellä mainitussa artiklassa tälle käsitteelle annetun määritelmän mukaisesti, vai onko sitä pidettävä sen sijaan ”lepoaikana”?

____________

1 Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9).