Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2014. uputio Audiencia Nacional (Španjolska) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) protiv Tyco Integrated Security S.L. i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Predmet C-266/14)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Tuženici: Tyco Integrated Security S.L. i Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Prethodna pitanja

Treba li članak 2. Direktive 2003/88/EZ1 tumačiti na način da vrijeme koje radnik bez stalnog mjesta rada na početku i na kraju svakog radnog dana utroši na putovanja od mjesta svojeg prebivališta do sjedišta poduzetnikova klijenta koje je svakog dana različito te na vraćanje iz sjedišta drugog klijenta koje se također razlikuje u mjesto svojeg prebivališta (prema planu puta ili popisu koje je dan ranije utvrdio poduzetnik), uvijek unutar više ili manje širokog zemljopisnog područja, u okolnostima glavnog postupka koje su objašnjene u obrazloženju ovog pitanja, čini „radno vrijeme“ prema definiciji iz navedenog članka Direktive ili ga, suprotno tomu, treba smatrati „vremenom odmora“?

____________

1     Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)