Language of document :

Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2014. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) kontra Tyco Integrated Security S.L. és Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(C-266/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Az alapeljárás felei

Felperes: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Alperesek: Tyco Integrated Security S.L. és Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2003/88/EK irányelv1 2. cikkét, hogy a munkanap kezdetén és végén egy olyan munkavállaló által utazással töltött idő, aki nincs egy állandó munkahelyhez rendelve, hanem naponta kell a lakóhelyétől a vállalkozás naponta eltérő ügyfeléhez, és egy, esetenként különböző másik ügyféltől a lakóhelyére utaznia (egy olyan útvonal vagy jegyzék szerint, amelyet a vállalkozás részére az előző napon határoz meg), amely ügyfelek mindig egy többé-kevésbé kiterjedt földrajzi területen belül találhatók, az alapügynek a jelen kérelem jogalapjai között kifejtett körülményei között, az irányelv említett cikkében foglalt fogalommeghatározás szerint „munkaidőnek” minősül, vagy épp ellenkezőleg, azt „pihenőidőnek” kell tekinteni?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 381. o.)