Language of document :

2014 m. birželio 2 d. Audiencia Nacional – Sala de lo Social (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) / Tyco Integrated Security S.L. ir Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Byla C-266/14)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.)

Atsakovės: Tyco Integrated Security, S.L., Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios, S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar Direktyvos 2003/88/EB1 2 straipsnis aiškintinas taip, kad laikas, kurį darbo dienos pradžioje ir pabaigoje sugaišta darbuotojas, neturinis pastovios darbo vietos ir šio prašymo motyvuose nurodytomis pagrindinės bylos sąlygomis turintis kiekvieną dieną iš savo gyvenamosios vietos vykti į įmonės kliento buvimo vietą, kuri kiekvieną dieną yra skirtinga, ir grįžti į gyvenamąją vietą iš kito kliento buvimo vietos, kuri savo ruožtu taip pat skiriasi (pagal įmonės prieš dieną nurodytą maršrutą ar sąrašą), tačiau šios vietos visuomet yra išsidėsčiusios tam tikroje didesnėje ar mažesnėje teritorijos dalyje, yra „darbo laikas“ pagal šios direktyvos 2 straipsnyje pateiktą šios sąvokos apibrėžimą, ar vis dėlto šį laiką reikia laikyti „poilsio laiku“?

____________

1 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų (OL L 299, p. 9; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 381).