Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Nacional (Spanje) op 2 juni 2014 – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) / Tyco Integrated Security S.L. en Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Zaak C-266/14)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Verwerende partijen: Tyco Integrated Security S.L. en Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Prejudiciële vraag

Moet artikel 2 van richtlijn 2003/88/EG1 aldus worden uitgelegd dat de reistijd aan het begin en aan het einde van de werkdag van een werknemer die geen vaste werkplek heeft, maar die zich iedere dag van huis naar een dagelijks wisselende locatie van een klant van het bedrijf moet begeven en steeds van een andere klant naar huis moet terugkeren (volgens een route of lijst die de dag tevoren door het bedrijf wordt vastgesteld), binnen een meer of minder groot geografisch gebied en onder de omstandigheden van het hoofdgeding die zijn toegelicht in de motivering van dit verzoek, moet worden aangemerkt als „arbeidstijd” in de zin van dit artikel van de richtlijn, dan wel als „rusttijd”?

____________

1 Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, blz. 9).