Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 2. junija 2014 vložilo Audiencia Nacional (Španija) – Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) proti Tyco Integrated Security S.L. in Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

(Zadeva C-266/14)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Nacional – Sala de lo Social

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)

Toženi stranki: Tyco Integrated Security S.L. in Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2 Direktive 2003/88/ES1 razlagati tako, da je treba čas, ki ga delavec porabi za prevoz na začetku in na koncu delovnega časa, pri čemer ta delavec nima stalnega delovnega mesta, ampak se mora vsak dan voziti od svojega doma do strank podjetja, ki so vsak dan druge, in se vračati domov od druge stranke (po načrtu poti, ki mu ga podjetje pošlje dan prej), ki so znotraj večjega ali manjšega območja, v okoliščinah spora v glavni stvari, ki so podrobno opisane v tem vprašanju, v skladu z opredelitvijo tega pojma v navedenem členu te direktive šteti za „delovni čas“, ali, nasprotno, za „čas počitka“?

____________

1     Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).