Language of document :

Tužba podnesena 14. svibnja 2014. – Yanukovych protiv Vijeća

(Predmet T-348/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donjeck, Ukrajina) (zastupnik: T. Beazley, QC)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća 2014/119/ZVSP od 5. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini (SL L 66, str. 26.), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/216/ZVSP od 14. travnja 2014. (SL L 111, str. 91.) i Uredbom Vijeća (EU) br. 208/2014 od 5. ožujka 2014. (SL L 66, str. 1.) o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Ukrajini, kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EU) br. 381/2014 od 14. travnja 2014. (SL L 111, str. 33.), u dijelu u kojemu se primjenjuju na tužitelja; i

naloži tuženiku snošenje tužiteljevih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe sedam tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na činjenici da Vijeće Europske unije (u daljnjem tekstu: Vijeće) nije imalo valjanu pravnu osnovu za Odluku i Uredbu. Argumenti u prilog tužbenog razloga uključuju (a) činjenicu da Odlukom nisu bili ispunjeni uvjeti da se Vijeće /pozove na članak 29. UEU-a. Između ostalog: (i) ciljeve na koje se Vijeće izričito pozvalo (konsolidacija vladavine prava i poštovanje ljudskih prava u Ukrajini) Vijeće, koje je zatim navelo razloge za uvrštavanje na popis (povezanost s navodnom pronevjerom ukrajinskih državnih sredstava i njihovim nezakonitim prijenosom izvan Ukrajine, što tužitelj osporava) a koji nisu u skladu s i ne poštuju navedene ili relevantne ciljeve iz članka 21. UEU-a, u stvarnosti, ne može postići . (ii) Odluka i Uredba protivne su drugim relevantnim ciljevima iz članka 21. utoliko što nisu „učvr[stile] i pod[uprle] demokracij[u] ... [i] načel[a] međunarodnog prava“, posebice pogrešno tvrdeći i postupajući na način da je legitimni i demokratski izabrani predsjednik Ukrajine, predsjednik Yanukovich, „bivši predsjednik“, suprotno ukrajinskom i međunarodnom pravu, i pružajući potporu „privremenom predsjedniku i vladi“, koji nisu bili zakonito i demokratski izabrani, i koji su vlast kojom raspolažu preuzeli povremenom nezakonitom uporabom sile protivno vladavini prava, demokratskim načelima i međunarodnom pravu. (b) Uvjeti za pozivanje na članak 215 UFEU-a nisu bili ispunjeni jer nije postojala valjana odluka u skladu s Poglavljem 2. Glave V. UEU-a. (c) Nije postojala dovoljna veza da bi se članak 215. UFEU-a primijenio protiv tužitelja.Drugi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je Vijeće zloporabilo svoje ovlasti. Stvarni cilj Vijeća u provedbi Odluke (i, prema tome, Uredbe) bio je u biti pokušaj pridobivanja „privremene vlade“ Ukrajine kako bi Ukrajina zadržala bliske veze s EU-om (takve bliske veze odbio je demokratski izabrani predsjednik Ukrajine i njegova vlada), a ne razlozi navedeni u uvodu Odluke i Uredbe.Treći tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je Vijeće povrijedilo obvezu obrazlaganja. Obrazloženje u Odluci i Uredbi za uvrštenje tužitelja (osim što je pogrešno) je šablonsko, neprimjereno i nedovoljno podrobno.Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da tužitelj ne ispunjava navedene kriterije za uvrštenje osobe na popis u mjerodavnom trenutku. Između ostalog, Vijeće nije pružilo relevantne podatke da, koliko je njemu poznato, tužitelj (a) u tom trenutku nije od strane bilo kojeg pravosudnog ili drugog relevantnog tijela bio identificiran kao odgovoran za pronevjeru ukrajinskih državnih sredstava ili njihov nezakonit prijenos, i (b) u tom trenutku nije bio predmetom istrage za umiješanost u kaznena djela u vezi s pronevjerom ukrajinskih državnih sredstava i njihovim nezakonitim prijenosom u inozemstvo.Peti tužbeni razlog, koji se temelji na činjen

ici da je Vijeće počinilo očitu pogrešku u ocjeni uključivanjem tužitelja u sporne mjere. Između ostalog, Vijeće nije raspolagalo nikakvim i, u svakom slučaju, nikakvim „konkretnim“ dokazima koji bi ukazivali na to da su optužbe protiv tužitelja bile „materijalno točne“, te se pogrešno oslonilo na tvrdnje nezakonite takozvane „privremene vlade“ koja je nastojala prisvojiti vlast, te je imala j

asnu pobudu za iznošenje takvih optužbi u nezakonite svrhe.Šesti tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je povrijeđeno tužiteljevo pravo na obranu i/ili da mu je bilo uskraćeno pravo na djelotvornu sudsku zaštitu.

Između ostalog, Vijeće tužitelju nije dalo cjelovito obrazloženje, uključujući sve dokaze koji ga terete, niti mu je /dalo precizne informacije i /dokumente, tako da je ovu tužbu bio prisiljen podnijeti u nepravedno kratkom roku. Sedmi tužbeni razlog koji se temelji na činjenici da je povrijeđeno tužiteljevo pravo na vlasništvo iz članka 17. stavka 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima time što, između ostalog, mjere ograničavanja predstavljaju nepravedno i neproporcionalno ograničavanje tog prava.