Language of document : ECLI:EU:F:2013:202

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. gruodžio 12 d.

Byla F‑22/12

Mark Hall

prieš

Europos Komisiją

ir

Europos policijos koledžą (CEPOL)

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Išmoka vaikui išlaikyti – Pašalpa mokymuisi – Ieškovo sutuoktinės vaikai, negyvenantys poros namuose – Skyrimo sąlygos“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys; juo M. Hall prašo panaikinti 2011 m. kovo 25 d. implicitinį ir 2011 m. liepos 11 d. eksplicitinį Europos Komisijos sprendimus, kuriais atmestas jo prašymas skirti išmoką vaikui išlaikyti ir pašalpą mokymuisi už tris jo sutuoktinės vaikus laikotarpiu, kai jie dar gyveno Filipinuose, ir atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl to, kad nebuvo mokamos šios išmokos.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną tiek, kiek jis pareikštas Europos policijos koledžui. Panaikinti 2011 m. kovo 25 d. implicitinį ir 2011 m. liepos 11 d. eksplicitinį Europos Komisijos sprendimus, kuriais atmestas prašymas skirti išmoką vaikui išlaikyti ir pašalpą mokymuisi už tris M. Hall sutuoktinės vaikus laikotarpiu, kai jie dar gyveno Filipinuose. Atmesti likusią Europos Komisijai pareikšto ieškinio dalį. Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos M. Hall patirtos bylinėjimosi išlaidos. Priteisti iš M. Hall Europos policijos koledžo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Darbo užmokestis – Išmokos šeimai – Išmoka vaikui išlaikyti –Skyrimo sąlygos – Faktinis išlaikymas – Ribota administracijos kompetencija

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnis)

Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 3 ir 5 dalys susijusios su atvejais, kai dėl pareigūno vaiko būtinai atsiranda teisė į išmoką vaikui išlaikyti, nes šiose nuostatose preziumuojama, kad vaikas, apie kurį jose kalbama, dėl savo, kaip nepilnamečio, mokinio, ligonio ar invalido, statuso yra iš tiesų išlaikomas pareigūno. Tačiau tai nereiškia, kad institucija neturi pareigos patikrinti, ar tenkinama Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta sąlyga, kad pareigūnas turi faktiškai išlaikyti vaiką. Tik jei ši sąlyga tenkinama, galima daryti išvadą, kad paskyrimų tarnybos kompetencija yra ribota trim atvejais, apie kuriuos kalbama minėto priedo 2 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose ir 5 dalyje. Negalima pripažinti, kad atitinkamas pareigūnas išlaiko nepilnametį vaiką ir negali atsirasti teisė į išmoką vaikui išlaikyti, kai kitas viešas ar privatus asmuo visiškai užtikrina faktinį šio vaiko išlaikymą.

(žr. 39–41 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1991 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Schwedler prieš Parlamentą, C‑132/90 P, 19–24 punktai; 1992 m. gegužės 7 d. Sprendimo Taryba prieš Brems, C‑70/91 P, 5 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. liepos 11 d. Sprendimo Skrzypek prieš Komisiją, T‑134/99, 66 punktas.