Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

16. prosinca 2013.

Predmet F‑30/13

Silvana Roda

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Mirovina za nadživjele osobe – Smrt bivšeg supružnika – Naknada za uzdržavanje – Predsudski postupak – Nužnost podnošenja pravnog lijeka – Nepravodobnost – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom S. Roda zahtijeva da se Europskoj komisiji naloži isplata 35 % iznosa starosne mirovine njezinog preminulog bivšeg supružnika s početkom od dana njegove smrti uvećanog za kamate na dugovane iznose.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. S. Roda snosi vlastite troškove.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Prethodna žalba u upravnom postupku – Rokovi – Prisilnopravna narav – Sudsko ispitivanje po službenoj dužnosti

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 90. st. 2.)

Rok od tri mjeseca za podnošenje pravnog lijeka protiv akta kojim se nanosi šteta iz članka 90. stavka 2. Pravilnika o osoblju prisilnopravne je naravi i ne mogu ga mijenjati stranke ili sud jer je određen radi osiguranja jasnoće i sigurnosti u pravnim situacijama te pravne sigurnosti. Na sudu Unije je da po službenoj dužnosti provjeri je li poštovan.

(t. 13.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 7. rujna 2005., Krahl/Komisija, T‑358/03, t. 35. i navedena sudska praksa