Language of document : ECLI:EU:F:2013:218

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. gruodžio 16 d.

Byla F‑30/13

Silvana Roda

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Maitintojo netekimo išmoka – Buvusio sutuoktinio mirtis – Išlaikymo išmoka – Ikiteisminė procedūra – Reikalavimas pateikti skundą – Pradelsimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo S. Roda prašo priteisti iš Europos Komisijos jai sumokėti 35 % mirusio sutuoktinio senatvės pensijos nuo jo mirties dienos kartu su palūkanomis nuo įsiskolinimų.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. S. Roda padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Imperatyvus pobūdis – Teismo „ex officio“ atliekamas patikrinimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalis)

Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje nustatytas trijų mėnesių skundo dėl asmens nenaudai priimto akto pateikimo terminas yra imperatyvus ir šalys bei teismas turi jo laikytis, nes jis buvo nustatytas siekiant užtikrinti teisinių situacijų aiškumą ir saugumą bei teisinį tikrumą. Taigi Sąjungos teismas turi ex officio patikrinti, ar jo buvo laikytasi.

(žr. 13 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. rugsėjo 7 d. Nutarties Krahl prieš Komisiją, T‑358/03, 35 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.